Kretskortproduksjonen er nå igang!

Denne uka har vi vært hos Westcontrol hvor produksjonen nå starter. Plastprodusenten jobber fremdeles med å fikse på de problematiske plastdelene vi har snakket om tidligere. I mellomtiden starter vi opp produksjon av elektronikk slik at mest mulig er klart til de kommer.

Her kan du bli med på en liten omvisning i produksjonslokalene.

Her ser du hovedbygningen til Westcontrol. De har også to andre bygninger her på Tau, og noen avdelinger andre steder i landet.

Vi starter turen på lageret, hvor nesten alle delene til Auk nå ligger lagret. Lagerbygningen er stor. Våre deler er spredt rundt i lokalet. Westcontrol har et nummersystem som gjør det lett å finne og plukke riktige deler når produktet skal settes sammen.

Vi går så inn i avdelingen for kretskortproduksjon. Bildene viser forsiden og baksiden av hovedkortet til Auk. Det er komponenter på begge sider, men mesteparten ligger på baksiden. Hvert brett har 4 kort på seg, slik at maskinene bygger fire og fire hovedkort.

Her ser du produksjonslinjen for kretskort. Prosessen foregår slik som dette: bunker med brett legges inn i starten av linjen. En maskin vil så påføre loddepasta på kortene og deretter ta 3D-bilder for å inspisere at påføringen er bra. Videre går kortene på rullebånd inn i “Pick and Place”-maskinen. Denne henter elektroniske komponenter fra rull og setter dem på kortet. Maskinen kan plassere ca 40.000 komponenter i timen. Når komponentene er plassert går kortet så videre på rullebånd gjennom en ovn som varmer opp kort og komponenter slik at loddepastaen smelter og blir sittende fast i kortet. Deretter blir det tatt 3D-bilder på nytt for å se at loddeprosessen gikk rett for seg.

På enden av linjen plasserer maskinen de ferdige kortene i slike skap som du ser på bildet her. Disse blir så trillet inn i montasjehallen hvor Auk blir montert sammen og pakket ned i emballasjen.

Så fort de siste delene i bioplast har ankommet drar vi tilbake for å bli med på oppstarten av montering og emballering. Vi skal da filme prosessen slik at dere kan se hvordan en Auk bygges fra start til slutt. Følg med!