Lifehack #2

Bli fortere frisk med planter.

medisinboks med planter

Dersom du er støl etter treninga eller har blitt småforkjøla av det ustabile været så kan det være greit å vite at studier viser at tilstedeværelsen av planter kan øke smertetoleransen til mennesker og senke tiden det tar for å bli frisk! 

Planter og smerteterskel

I et forsøk [1] på planters effekt på menneskers smerteterskel ble det gjort et eksperiment på nesten 198 deltakere. De menneskelige forsøkskaninene ble bedt om å holde hendene i isvann i fem minutter, men de kunne ta hendene ut før det hvis det ble for ubehagelig.

Forsøket skulle først og fremst sammenlikne forskjellene i et rom med og uten planter, men det ble også brukt et planteløst rom med fargerike og interessante objekter. Det var nemlig en mistanke om at plantene kunne øke smertetoleransen fordi de kunne ta bort fokuset på ubehaget, men ved å inkludere et scenario som de mente kunne ta bort fokuset på ubehaget på lik linje som plantene, kunne de bruke denne sammenligningen for å få et reelt bilde på hvordan planter påvirker oss når vi opplever ubehag.

Ikke alle klarte å holde hendene i isvannet i fem minutter, men det viste seg at de som befant seg i rommet med planter klarte å holde ut mye lenger. Bare 50% ga seg før 5 min, sammenliknet med 70% i de andre gruppene. 

graf fra forsøket

Over: Graf som viser hvor mange prosent per forsøksgruppe som klarte å holde hendene i isvannet i fem minutter.

Vi er ikke alle velsignet med vinduer rettet ut mot skogen og heldigvis er det trøst å finne. I en studie [2] fra 2003, ble det rapportert mindre smerte og ubehag under en bronkoskopiundersøkelse hos den pasientgruppen som hørte på opptak av naturlyder samtidig som de fikk se på et maleri av et naturlandskap.

munn

Bronkoskopi er en teknikk hvor et tubelignende instrument blir ført inn i luftveiene gjennom nesen eller munnen for å inspisere luftrøret og bronkiene

Planter og tiden det tar for å bli frisk

Et annet forsøk [3] sammenliknet sykehusrom innredet med planter og sykehusrom uten. Tilbakemeldingene fra deltakerne viste at de følte seg mindre stresset i rommet med planter.

sykehusrommet med planter

Stress påvirker hvor fort vi blir friske, og mindre stress kan altså korte ned på tiden det tar for å bli frisk. Andre studier bekrefter disse funnene. Ulrich i 1984 [4]  så at operasjonspasienter plassert på rom med vindu rettet mot trær brukte mindre smertestillende, sammenlignet med pasienter som hadde vinduer rettet mot andre bygninger.

 

Mindre stress påvirker oss på mange måter, noe du kan lese mer om i det første innlegget vårt om planters påvirkning på stress.

Det har også blitt rapportert mindre sykdom blant fengselsinnsatte som hadde utsikt mot naturen sammenlignet med de innsatte som hadde utsikt mot fengselet [5].

Hva kan vi lære av dette? 

Tilstedeværelse av planter kan redusere stress, tiden det tar for å bli frisk, fysisk smerte og ubehag. Enten det er utenfor vinduet eller inne på kjøkkenet så har det en effekt på oss. Er du syk, så må du slappe av. I tillegg til å hjelpe oss å stresse mindre slik at vi blir frisk fortere, kan planter også hjelpe oss å senke opplevelsen av smerte og ubehag. Noe som kommer godt med når en er sengeliggende i noen dager.

Med en Auk i hjemmet ditt kan du være trygg på at plantene du omgir deg med alltid er friske og sunne slik at du kan få mest mulig uttelling av innehagen din. I tillegg til å øke sjansen for å bli frisk fortere vil du også ha umiddelbar tilgang til næringsrike urter og smågrønnsaker hele året. 

Les mer

Lifehack #1 - Reduser stress med planter

Lær mer om Auk

Kjøp en Auk

 

Kilder

[1] Lohr, V.I., Pearson-Mims, C.H., 2000. Physical discomfort may be reduced inthe presence of interior plants. Horttechnology 10, 5358.

[2] Diette, G.B., Lechtzin, N., Haponik, E., Devrotes, A., Rubin, H.R., 2003. Distraction therapy with nature sights and sounds reduces pain during flexible bronchoscopy. Chest 123, 941–948.

[3] Dijkstra, K., Pieterse, M.E. and Pruyn, A. 2008. Stress-reducing effects of indoor plants in the built healthcare environment: The mediating role of perceived attractiveness. Preventive Medicine 47:279-283.

[4] Ulrich, R., 1984. View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224 (1984), pp. 420-421

[5] Moore, E.O. 1981–82. A prison environment’s effect on health care service demands. J. Environ. Systems 11:17–34