Water.png

Vann

Vann hjelper en plante ved å transportere viktige næringsstoffer gjennom planten. Næringsstoffer trekkes fra jorden og brukes av planten. Uten nok vann i cellene, tørker plantene, så vann hjelper et plantestativ. Vann bærer oppløst sukker og andre næringsstoffer gjennom planten.

 
Light.png

Næring

På samme måte som mennesker, har planter nytte av en passende diett. Men forskjellige typer planter har betydelig ulike næringsbehov, og disse behovene endres i hver vekstsyklus. Vi har funnet den beste måten å holde urtene og grønnsakene lykkelige hele veien fra frø til de er høsteklare. Dette med en kombinasjon av tre ulike næringsoppløsninger.

 
Light.png

Lys

Planter lager sin egen mat ved å kombinere en gass som kalles karbondioksid, som de kommer fra luften, med vann fra jorda. Denne prosessen kalles fotosyntese. For å drive prosessen bruker plantene energi fra vekstlyset. Et grønt pigment i bladene som kalles klorofyll fanger vekstlysets energi.