Kjøpsvilkår

Avtalevilkår for begrenset forhåndssalg for Auk


1. Forhåndssalg

Vi gjør oppmerksom på at dette er et forhåndssalg der bestillingen utløser en betaling som går blant annet til å finansiere produksjonsutstyr og materialer. Det innebærer at:

  • Design, utseende og spesifikasjoner på produktet kan bli endret.

  • Målet for lansering er andre kvartal av 2020. Merk at leveringstidspunkt ikke er definert.

2. Generelle betingelser

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Auk.eco. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Kjøp av varer på Auk.eco kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Auk.eco er kun tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Auk.eco

3. Definisjon av parter

Selger er: Auk Eco AS, org. nr. 921415907 MVA, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, og blir i det følgende benevnt «Auk.eco», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».

Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

4. Angrerett og avbestilling

Auk.eco forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en 14 dagers angrefrist fra leveringsdato.

Ved kansellering av bestillingen i perioden før leveringsdato vil vi naturligvis prøve å refundere så raskt som mulig. Siden betalingen finansierer produksjonsutstyr og materialer (se punkt 1 om forhåndssalg) er det i slike tilfeller likevel opp til Auk Eco As når vi kan betale tilbake.

For å kansellere eller å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via e-post: kontakt@auk.eco med følgende informasjon:

Angreskjema

Navn

Adresse

Dato

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

5. Reklamasjon

Auk.eco forholder seg til Forbrukerkjøpsloven for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.

Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

6. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse.

7. Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, emballasje m.m.

Merk at Auk.eco trekker betalingen ved bestilling, ikke ved levering (se punkt 1 om forhåndssalg).

8. Force majeure

Er Auk.eco forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Auk.eco fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

9. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

10. Forbehold

Auk.eco forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.

Auk.eco og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Auk Eco AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Auk.eco. Auk.eco kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Auk.eco har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

11. Copyright

Auk.eco med logo er et registrert varemerke av Auk Eco AS.

Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på disse nettsidene er Auk Eco AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. oppskrifter med bilder, omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Auk Eco AS.