Sammendrag-2

Smart system Lærer og tilpasser dyrkeforholdene kontinuerlig

Enkel Lett å komme i gang og lite vedlikehold

 Produsert i Norge Lages med miljøvennlige materialer utenfor Stavanger

Lønnsom Du kan spare inn Auk på 1 år, og den vil vare i mange år til

Dyrk året rundt Helt automatisk

Høst i 6+ mnd i strekk Alltid ferske råvarer. Ingen døde butikkurter